Provozní řád sportovního areálu a ceník služeb

Dnem 11.4.2011 vstupuje v platnost "Provozní řád a ceník služeb", který upravuje pravidla pro vstup a pohyb v celém sportovním areálu v Pohřebačce a zvláště na nový povrch hřiště. Tato pravidla platí pro členy TJ Sokol Opatovice nad Labem i pro ostatní návštěvníky areálu.

Doporučujeme všem případným uživatelům našeho sportovního areálu se s těmito zásadami seznámit. Provozní řád a ceník služeb je umístěn ve vývěsce TJ, u vstupu do sportovního areálu nebo  je možno jej stáhnout z našich internetových stránek.

Provozní řád sportovního areálu a ceník služeb