Pozvánka ke stažení

 

P o z v á n k a

Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Opatovice nad Labem o.s.

Vás zve na

 

VALNOU HROMADU ODDÍLU NÁRODNÍ HÁZENÉ,

 

která se bude konat v sobotu 7. března 2015 od 18,30 v hostinci

„U Řeháků“ v Pohřebačce

Program:    1.    Zahájení

2. Volba mandátové, volební a návrhové komise

3. Zpráva o činnosti oddílu

4. Zpráva o hospodaření oddílu

5. Zpráva revizní komise

6. Zpráva mandátové komise

7. Volba výkonného výboru

8. Návrh rozpočtu oddílu na rok 2015

9. Diskuse

10. Zpráva návrhové komise - usnesení Valné hromady

11. Závěr

 

 

Účast dospělých členů oddílu je nutná, u mladších včetně jejich rodičů je vítána.

Dovolujeme si Vás požádat o dochvilnost. Předem děkujeme.

za výbor TJ Sokol Opatovice n. L. o.s.

Jiří Bittner

předseda TJ Sokol

 

 

 

Od 20,00 bude následovat taneční zábava s tradiční bohatou tombolou. Vstupné dobrovolné, za věnované ceny

do tomboly předem děkujeme.