Členské příspěvky 2019 – TJ Sokol Opatovice n. L.

Členský příspěvek pro letošní rok byl stanoven výkonným výborem oddílu národní házené pro aktivní členy s platnou registrací opět ve výši 500Kč.

Pro ostatní zůstává v platnosti částka totožná také s loňským rokem 300Kč. Výjimkou jsou členové – důchodci, kteří budou hradit příspěvek 100Kč.

 

Všechny příspěvky jsou splatné do 31. 5. 2019.

 

Vybíráním jsou pověřeni trenéři jednotlivých družstev, případně zástupci výkonného výboru oddílu národní házené.

 

Jana Lupoměská

hospodářka oddílu