Členské příspěvky 2018 – TJ Sokol Opatovice n. L.

Členský příspěvek pro letošní rok byl stanoven výkonným výborem oddílu národní házené pro aktivní členy s platnou registrací opět ve výši 500Kč.

Pro ostatní zůstává v platnosti částka totožná také s loňským rokem 300Kč.

Výjimkou jsou členové – důchodci, kteří budou hradit příspěvek 100Kč.

Všechny příspěvky jsou splatné do 31. 5. 2018.

Jejich vybíráním jsou pověřeni trenéři jednotlivých družstev, případně zástupci výkonného výboru oddílu národní házené.

 

Jana Lupoměská

hospodářka oddílu