Úplný text i přihláška ke stažení zde

Svaz národní házené      KOMISE MLÁDEŽE VV SNH

Vážení sportovní přátelé, funkcionáři, trenéři, rodiče, hráčky a hráči národní házené. Tak jako každým rokem, tak i letos uspořádá komise mládeže další ročník celostátního soustředění žactva v národní házené

Jelikož v minulých letech byl o akci velký zájem, posíláme i letos materiály s  přihláškou s dostatečným časovým předstihem. Soustředění bude v jednom termínu pro starší žactvo, mladší žactvo i pro minižactvo. Věková hranice je 7 –15 let (včetně). Výjimečně je možné vzít dítě o rok mladší nebo o rok starší než je uvedený limit (děláme to z důvodu – kamarádství v oddíle, sourozenci a podobně).

Termín soustředění byl stanoven takto: 4. 7. – 12. 7. 2015

místo bude Nové Město nad Metují, cena 2 250,-Kč

V ceně je tak jako každým rokem zahrnuto úplně vše – doprava (přepravci z jednotlivých míst budou určeni až podle zájmů dětí), strava (5x denně + stálý pitný režim), ubytování (bude v tělocvičnách školy, ve vlastních spacích pytlích), nájmy za sportoviště, výlet, ceny za soutěže a všechny další výdaje se soustředěním spojené.

Na toto soustředění jsou každoročně vybírání zkušení a úspěšní trenéři mládeže (pochopitelně s potřebnou kvalifikací) ze všech koutů, kde se národní házená hraje.

Termín pro přihlášky je do 15. dubna 2015. Do konce měsíce dubna obdrží přihlášené děti prostřednictvím svých trenérů materiály a podrobnější informace potřebné k soustředění .

Případné dotazy zodpovím mailem na adrese: stepanek.c@tiscali.cz

Přihlášky adresujte na : Štěpánek Ctirad, Nové Město nad Metují, Krčín 200 PSČ 549 01

(přihlášku je ideální zaslat e-mailem – stepanek.c@tiscali.cz)

S pozdravem Ctirad Štěpánek – hlavní vedoucí celostátního soustředění žactva.