Ukončení soutěžního ročníku 2019/2020

V pondělí 4. května pokračovala třetí telekonference Výkonného výboru SNH rozšířená o zástupce Oblastních soutěžních komisí. Po zvážení všech okolností, aktuálně platných omezení a nařízených podmínek obnovování jednotlivých činností byly přijaty následující bezprecedentní opatření:


http://svaznarodnihazene.cz/koronavirus-ukonceni-soutezniho-rocniku-201920