Informace z jednání VV SNH ze dne 8. dubna 2020

Ve středu 8. dubna 2020 se uskutečnila druhá telekonference Výkonného výboru SNH rozšířená o zástupce Oblastních soutěžních komisí SNH.

V rámci telekonference byla projednána aktuální situace ve vztahu k prodloužení nouzového stavu a s tím souvisejících vládních opatření,

resp. jejich dopady na činnost NH.

 

Kompletní informace naleznete na níže odkazu:

 

http://svaznarodnihazene.cz/koronavirus-informace-z-jednani-vv-snh-ze-dne-8-dubna-2020