Jana Lupoměská ve spolupráci s TJ Sokol Opatovice n/L   
a Sborem dobrovolných hasičů z Opatovic n/L

 

POŘÁDÁ

pod záštitou Obecního úřadu Opatovic n/L.

V SOBOTU 8. ČERVNA 2019 OD 14:00

Dětský den

NA HŘIŠTI NÁRODNÍ HÁZENÉ V POHŘEBAČCE

SPOJENÝ  S NÁBOREM  DĚTÍ  NA HEZKÝ ČESKÝ SPORT
PRO DĚTI PŘIPRAVENY ZAJÍMAVÉ SOUTĚŽE O CENY