P o z v á n k a

Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Opatovice nad Labem z.s.
Vás srdečně zve na:

VALNOU HROMADU ODDÍLU NÁRODNÍ HÁZENÉ,

která se bude konat v sobotu 24. března 2018 od 18,30 v hostinci

„U Řeháků“ v Pohřebačce

 

Program:

1.    Zahájení

2. Volba mandátové a návrhové komise

3. Zpráva o činnosti oddílu

4. Zpráva o hospodaření oddílu

5. Zpráva revizní komise

6. Zpráva mandátové komise

7. Návrh rozpočtu oddílu na rok 2018

8. Diskuse

9. Zpráva návrhové komise - usnesení Valné hromady

10. Závěr

 

Účast dospělých členů oddílu je nutná, u mladších včetně jejich rodičů je vítána.

Dovolujeme si Vás požádat o dochvilnost. Předem děkujeme.

za výkonný výbor TJ Sokol Opatovice n. L.

Jiří Bittner

předseda TJ Sokol

 

 

Od 20,00 bude následovat taneční zábava s tradiční bohatou tombolou. Vstupné dobrovolné, za věnované ceny

do tomboly předem děkujeme.