Pozvánka ke stažení

P o z v á n k a

Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Opatovice nad Labem z.s.

Vás zve na

VALNOU HROMADU ODDÍLU NÁRODNÍ HÁZENÉ,

která se bude konat v pátek 3. března 2017 od 18,30 v hostinci

„U Řeháků“ v Pohřebačce

 

 

Program: 1.    Zahájení

2.     Volba mandátové a návrhové komise

3.     Zpráva o činnosti oddílu

4.     Zpráva o hospodaření oddílu

5.     Zpráva revizní komise

6.     Zpráva mandátové komise

7.     Návrh rozpočtu oddílu na rok 2017

8.     Diskuse

9.     Zpráva návrhové komise - usnesení Valné hromady

10. Závěr

Účast dospělých členů oddílu je nutná, u mladších včetně jejich rodičů je vítána.

Dovolujeme si Vás požádat o dochvilnost. Předem děkujeme.

za výkonný výbor TJ Sokol Opatovice n. L.

Jiří Bittner

předseda TJ Sokol

Od 20,00 bude následovat taneční zábava s tradiční bohatou tombolou. Vstupné dobrovolné, za věnované ceny

do tomboly předem děkujeme.