P o z v á n k a

 

Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Opatovice nad Labem z.s.
Vás zve na

VALNOU HROMADU

která se bude konat v sobotu 19. března 2016 od 18,30 v hostinci

„U Řeháků“ v Pohřebačce

Program:             1. Zahájení

2. Volba mandátové a návrhové komise

3. Zpráva o činnosti oddílu

4. Zpráva o hospodaření oddílu

5. Zpráva revizní komise

6. Zpráva mandátové komise

7. Návrh rozpočtu oddílu na rok 2016

8. Diskuse

9. Zpráva návrhové komise - usnesení Valné hromady

10. Závěr

Účast dospělých členů oddílu je nutná, u mladších včetně jejich rodičů je vítána.

Dovolujeme si Vás požádat o dochvilnost. Předem děkujeme.

za výbor TJ Sokol Opatovice n. L. o.s.

Jiří Bittner

předseda TJ Sokol

Od 20,00 bude následovat taneční zábava s tradiční bohatou tombolou. Vstupné dobrovolné, za věnované ceny

do tomboly předem děkujeme.