Přihláška ke stažení

Svaz národní házené

KOMISE MLÁDEŽE VV SN

 

Vážení sportovní přátelé, funkcionáři, trenéři, rodiče, hráčky a hráči národní házené. Tak jako každým rokem, tak i letos uspořádá komise mládeže další ročník celostátního soustředění žactva v národní házené .

Jelikož v minulých letech byl o akci velký zájem (minulý rok 190 dětí), posíláme i letos materiály s  přihláškou s dostatečným časovým předstihem. Soustředění bude v jednom termínu pro starší žactvo, mladší žactvo i pro minižactvo. Věková hranice je 7 –15 let (včetně). Výjimečně je možné vzít dítě o rok mladší nebo o rok starší než je uvedený limit (děláme to z důvodu – kamarádství v oddíle, sourozenci a podobně).

Termín soustředění byl stanoven takto: 2. 7. – 10. 7. 2016

místo bude Nové Město nad Metují, cena 2250,-Kč

Pakliže se někomu z rodičů povede sehnat sponzora na toto soustředění, tak jeho dítěti se sníží částka o 25% ze sponzorského příspěvku.

V ceně je tak jako každým rokem zahrnuto úplně vše – doprava (přepravci z jednotlivých míst budou určeni až podle zájmů dětí), strava (5x denně + stálý pitný režim), ubytování (bude v tělocvičnách školy, ve vlastních spacích pytlích), nájmy za sportoviště, výlet, ceny za soutěže a všechny další výdaje se soustředěním spojené.

Na toto soustředění jsou každoročně vybírání zkušení a úspěšní trenéři mládeže (pochopitelně s potřebnou kvalifikací) ze všech koutů, kde se národní házená hraje.

Termín pro přihlášky je do konce března 2016. Do konce měsíce dubna obdrží přihlášené děti prostřednictvím svých trenérů materiály a podrobnější informace potřebné k soustředění .

Případné dotazy zodpovím mailem na adrese: stepanek.c@tiscali.cz

 

Přihlášky adresujte na : Štěpánek Ctirad,

Nové Město nad Metují, Krčín 200 PSČ 549 01

(přihlášku je ideální zaslat e-mailem – stepanek.c@tiscali.cz)

S pozdravem Ctirad Štěpánek – hlavní vedoucí celostátního soustředění žactva.

 

Jméno a příjmení dítěte : ..........................................datum narození:.......................…

Bydliště : ………………………………………………………………………………

Telefonní spojení :...................................... e-mail: ......................................

Oddíl za který hraje národní házenou :

Souhlasím s účastí dítěte na celostátním soustředění žactva v termínu 2.7.-10. 7. 2016.

Podpis  rodičů: .........................

Přání, připomínky, dotazy rodičů :