Oslavy 70 let od založení oddílu národní házené - TJ Sokol Opatovice nad Labem

 

V sobotu 24. srpna 2013 se uskutečnily dlouho a pečlivě připravované oslavy výročí založení oddílu národní házené v Opatovicích nad Labem – Pohřebačce.

 

Oslavy začaly již dopoledne přátelskými zápasy s družstvy Sokola Krčín. Nejprve na zmenšeném rozměru hřiště a v počtu hráčů 3+1 minižáci, poté na již klasickém rozměru hřiště družstva mladšího žactva. Jako poslední se představili „Staré gardy“ mužů. V domácím dresu tak po letech mohli diváci vidět v útoku například Jirku Drábka, Jardu Šimka nebo Jirku Hudáka. V obraně stále vynikajícího Mirka Jarolímka a spoustu dalších. Co všem ubylo na rychlosti, nahrazovali technickou hrou a chytrostí. Výsledek samozřejmě nebyl důležitý, bývalí hráči mohli hlavně zavzpomínat na dobu, kdy aktivně naši házenou hráli a protože se nikdo v utkání nezranil, což u těchto „pánů v letech“ už bohužel nebývá vždy pravidlem, rozcházeli se maximálně spokojeni.

Odpolední program začal průvodem obcí s dechovým orchestrem. U této příležitosti byl položen věnec k památníku padlých ze světových válek. Poté bylo zahájeno slavnostní shromáždění včetně přivítání všech hostů. Slavnost moderovali Jana Lupoměská a Václav Liška. Po úvodních slovech předsedy klubu Jiřího Bittnera a shrnutí 70-leté historie oddílu, kterou přednesl Radek Kubelka vystoupil první z hostů ing. Miroslav Jelen, člen výkonného výboru Svazu národní házené. Mohl tak předat významné ocenění SNH čestný titul „Zasloužilý trenér“ pro Libora Bittnera a Jindřicha Hrušku.Jako další byl pozván k tribuně Pavel Majer, předseda Pardubické sportovní organizace ČSTV. I on předal vyznamenání, čestné odznaky ČSTV Václavu Bittnerovi a Jindřichu Hruškovi st. a čestné uznání ČSTV Josefu Dostálovi a ing. Jaroslavu Procházkovi. Poté dostal slovo starosta obce Opatovice nad Labem ing. Pavel Kohout. Po svém projevu předal výroční cenu obce Radku Kubelkovi. Společně s předsedou oddílu dále čestná uznání TJ Sokol za mimořádný a dlouholetý přínos pro oddíl národní házené. Ocenění získali Václav Horák, František Kopecký, Gustav Křovák, Čeněk Dobruský, Zdeněk Dobruský, Jana Lupoměská, Věra Benková, Zdeněk Hruška, Miloš Hrubý a Jiří Bittner. Po všech projevech a vyznamenáních přišla na tribunu nejmladší děvčata, která všem zazpívala házenkářskou hymnu. Na úplný závěr byli všichni přítomní pozváni na výstavu historických fotografií a unikátních kronik TJ Sokol, mohli také shlédnout některá utkání natočená na dvd. Výstavu připravil Klub přátel historie Opatovic nad Labem a Pohřebačky. Po skončení slavnostního shromáždění zahrál dechový orchestr EVČ. Večer od 20,00 nastoupila na tribunu kapela Galileo Band z Hradce Králové, přítomné bavila hudbou a zpěvem až do hodně hluboké noci.

I díky „objednanému“ počasí se celý den mimořádně vydařil. Velké poděkování zaslouží všichni, kteří se na přípravách a organizaci „Oslav 70 let“ v čele se svým předsedou Jirkou Bittnerem podíleli.

Těšíme se na další podobná setkání.

 

za TJ Sokol Radek Kubelka